50 år med Ronneby Jakt & Sportskytteklubb

Den 26 februari 1967 höll klubben sitt första årsmöte på Clarbergs Café i Ronneby, då valdes Gustav Andersson till klubbens första ordförande tillsammans med styrelseledamöter.

Ganska så omgående kom det att ordnas skjutplatser runt om i kommunen, där lerduveskyttet kom att stå i centrum. Jaktstigar kom i gång vid Hamnvägens fina bokskog som ganska snart blev vida känt även utanför Blekinge. Oftast kom det över 250 deltagare vilket gjorde att medlemsantalet  ganska snart kom över 100 medlemmar. Klubben kom också att aktivt delta i kretsens viltvårdsarbete med älgjakten som tyngdpunkt. Under tiden fram till 1990 hade klubben 3 ordförande till, Bengt Eriksson, Stig Nilsson och Olle Andersson.

1990 valdes Lennart Johansson som ny ordförande och nästan direkt började man skissa på planer att bygga en egen permanent skytteanläggning. Lennart, som jobbade inom byggsvängen, kunde med hjälp av sina goda kontakter med olika byggföretag samla ihop byggnadsmaterial och med ideella krafter kunde man till låga kostnader bygga en modern anläggning som omfattar trapbana, en 50m inskjutningsbana för 22 LR med miniatyrbana för älg.

Banan anlades i Stegeryd, 13 km öster om Ronneby, nästan mitt i Blekinge på Johannishus Gods ägor. Redan i mitten av augusti 1990 sköts de första serierna på trapbanan som blev välbesökt av traktens jägare från Ronneby och Karlskrona. Öppettiderna var två kvällar i veckan och ofta hände det att många fick köra hem utan att skjuta ett enda skott på grund av så många kom. Banan är än idag Blekinges mest välbesökta anläggning med omkring 60-70 000 skott per år.

Vid trapbanan byggde man ett domartorn och övriga byggnader utgörs av klubbstuga, kansli, förråd samt toaletter. Jakstigarna kom också att byggas upp och med både plåtstig, lerduvestig och kuljaktstig varje år lockar de ett stort antal deltagare från de södra delarna av landet.
Klubben har också utbildning i jägarexamen. Under de senaste tio åren har 3-5 kurser hållits per år och utbildningsverksamheten har bidragit till att medlemsantalet nu närmar sig 400 medlemmar, varav ett hundratal skyttar från Ronneby och Karlskrona är mycket aktiva med skyttet på banan.

Lennart Johansson som varit ordförande i 25 år, klubbens halva existens, efterträddes av Anders Salomonsson år 2017.

Anders har i samband med sin flytt från Hasslö avgått som ordförande och efterträdes av Kjell Olsson per 180801.