Styrelse, Jägarnas Riksförbund Blekinge / Ronneby Jakt & Sportskytteklubb

Ordförande
Nils-Birger Andersson
Vetevägen 11, 386 51 Mörbylånga   E-post: benny-nils@hotmail.com

Vice Ordförande
Kjell Olsson
Hamnvägen 16, 370 23 Hasslö   E-post: kjell.hasslo@telia.com

Sekreterare
Mats Pettersson
Lindåsvägen 4, 371 94 Lyckeby   E-post: macke@ulvesjo.com

Vice Sekreterare
Sofie Gustafsson
Näsvägen 1 37023 Hasslö   E-post: missophie76@hotmail.com

Kassör
Kurt Jonsson
Storsegelvägen 19, 372 74 Listerby   E-post: flunstorp@hotmail.com

Vice Kassör
Magnus Andersson

Ledamöter
Hans Henriksson
Torben Karlsson
Nils-Erik Karlsson

Styrelsesuppleanter
Emma Sandin
E-post: emma.c.sandin@gmail.com
Anne-Christine Johansson
E-post: annechristine.joh@gmail.com
Claes-Ove Andersson
E-post: clowe@telia.com

Revisorer
Kenneth Bengtsson
Lennart Johansson

Revisorsuppleant
Leif Mattisson
Kartorpsvägen 27, 372 97 Ronneby

Valberedning
Onni Thernström
Kenneth Bengtsson
Lennart Johansson


Skjutbanekommitté Stegeryds skjutbana
Kjell Olsson
Mats Pettersson
Anders Hultgren
Claes-Ove Andersson
Nils-Birger Andersson
Mathias Pettersson
Onni Thernström
Roland Johansson


Medlemsvärvningskommitté
Sofie Gustavsson, sammankallande
Jojjo Gustavsson
Emma Sandin
Albert Fransson
Kjell Olsson
Nils-Birger Andersson