Skjutbana, Lerduvor

Lerduveskytte i Blekinge, Karlskrona och Ronneby med omnejd på skjutbanan i Stegeryd.

Säsongen 2023, 5 april – 27 september har vi träning i lerduveskytte på på vår trapbana varje onsdag.
Skyttet börjar klockan 18.00 och vi skjuter så länge det finns aktiva skyttar och vi har tillstånd att skjuta till 21:00.

Pris

 • 1 serie (25 skott och duvor): medlem 120 kr (ej medlem 130 kr).
 • 1 serie (endast duvor): medlem 55 kr (ej medlem 65 kr).
 • Vid lån av klubbens vapen 10:- extra.

Medlemskort

Medlemskort för banan kostar 150:- och ger rabatt enligt ovan på skyttet, kortet som löses hos ansvarig skjutledare bör tas med och visas för aktuell skjutledare vid inskrivning för att rabatten skall gälla.
Betalning med Swish på nr: 123 351 31 40 är det vi föredrar men kontant fungerar också.
Ansvarig skjutledare för aktuella kvällar är anslagna här och kanske i tornet.

Banan kan bokas för öppen träning av medlem eller hyras av sluten grupp med eget evenemang (750 kr per tillfälle, kostnad för skott och duvor tillkommer) på tillåten skjuttid enligt nedan, skjutledare skall utses och vara på plats samt dokumenteras i skjutlistan.

Tillåten skjuttid: Måndag, Onsdag, Torsdag 07:00-21:00 , Lördag 09:00-15:00.
Ring Anders Hultgren 0708-72 37 39

SÄKERHETSREGLER PÅ SKJUTBANAN:

 • Vapenrem får inte finnas på vapnet
 • Vapen får endast laddas på skjutledarens order och pipan skall därefter endast peka i duvans kastriktning.
 • Patron ur / brutet vapen skall utföras vid omladdning av lerduvekastaren.
 • OBS: Ni som har halvautomat får inte släppa fram slutstycket innan det är er tur, det räcker alltså inte att säkra vapnet.
 • Pekning /siktning med vapen på ”andras” duvor i luften när skytte pågår är inte tillåtet.

TIPS:

Den som är osäker på sitt vapens funktion, nytt eller gammalt med avsikt på bland annat säkring och pip-val mekanismen kan i lugn och ro provskjuta på 22 LR banans grusbank så blir det ingen överraskning eller stress för er och de andra skyttarna när det är er tur på Trapskyttet, be skjutledaren eller annan funktionär om hjälp ifall ni är osäkra på något, ingen fråga är för dum och alla hjälper till.

OBS:

 • På sågklingan får endast blyhagel användas på grund av risk för rikoschett = att stålkulor studsar tillbaka och kan träffa dig själv eller andra.
 • På sandbanken får man inte skjuta på duvor eller annat material som splittras, skytt städar alltid efter sig.
 • Det är inte tillåtet att skjuta mot mål nere framför trä-balkarna på grund av att kulor/hagel förstör träbalkarna, skytte kan dock ske mot mål ovanför dessa = mot sandbanken.