Skjutbana, Lerduvor

Lerduveskytte i Blekinge, Karlskrona och Ronneby med omnejd på skjutbanan i Stegeryd.

Säsongen -2019, 3 april – 25 september har vi träning i lerduveskytte på på vår trap-bana varje onsdag kl. 17.00-21.00 (så länge någon vill skjuta) och vi välkomnar skyttar från hela Blekinge.

Pris:

  • 1 serie (25 skott och duvor): medlem 70 kr (ej medlem 80 kr).
  • 1 serie (endast duvor): medlem 30 kr (ej medlem 40 kr).

Medlemskort för banan löses hos ansvarig skjutledare.

Ansvarig skjutledare för aktuella kvällar är anslagna på och i tornet.

SÄKERHETSREGLER: Vapen får endast laddas på skjutledarens order och vapnet skall fortsättningsvis endast peka i duvans kastriktning då det är laddat.

Den som är osäker på ett nytt vapens funktion med avsikt på bland annat säkring och pip-väljnings mekanismer kan i lugn och ro provskjuta på 22 LR banans grusbank så blir det ingen överraskning eller stress på Trap skyttet, be skjutledaren eller annan funktionär om hjälp ifall ni är osäkra på något. 
OBS: endast blyskott får användas på sågklingan och finns att köpa på plats


Banan kan bokas för egen träning eller evenemang på övrig tillåten skjuttid Måndag, Onsdag, Torsdag  07:00-21:00 , Lördag  09:00-15:00.
Ring Kjell Olsson 070-833 71 88