Skjutbana, Lerduvor

Lerduveskytte i Blekinge, Karlskrona och Ronneby med omnejd på skjutbanan i Stegeryd.

Säsongen -2020, 1 april – 30 september har vi träning i lerduveskytte på på vår trap-bana varje onsdag.
Skyttet börjar 17:00 och vi skjuter så länge det finns aktiva skyttar och väderförhållandena tillåter. Vi har tillstånd att skjuta till 21:00 men ni bör ändå komma innan 19:00 för att vara säkra på att hinna skjuta, särskilt i början och slutet av säsongen då skymningen avgör när banan stängs för kvällen.
När alla skyttar på plats har skjutit klart eller om inga skyttar finns kvar kan skjutledaren besluta om stängning för kvällen.

Pris:

  • 1 serie (25 skott och duvor): medlem 80 kr (ej medlem 90 kr).
  • 1 serie (endast duvor): medlem 40 kr (ej medlem 50 kr).

Medlemskort för banan kostar 100:- och löses hos ansvarig skjutledare.

Ansvarig skjutledare för aktuella kvällar är anslagna på och i tornet.

SÄKERHETSREGLER: Vapen får endast laddas på skjutledarens order och pipans utlopp skall därefter endast peka i duvans kastriktning.

Den som är osäker på ett nytt vapens funktion med avsikt på bland annat säkring och pip-väljnings mekanismen kan i lugn och ro provskjuta på 22 LR banans grusbank så blir det ingen överraskning eller stress på Trap-skyttet, be skjutledaren eller annan funktionär om hjälp ifall ni är osäkra på något, ingen fråga är för dum. 

OBS: 

  • På sågklingan får endast blyhagel användas och finns att köpa av skjutledare på plats.
  • På sandbanken får man inte skjuta på duvor eller annat som splittras, skytt städar efter sig.

Banan kan bokas för egen träning eller evenemang på övrig tillåten skjuttid Måndag, Onsdag, Torsdag  07:00-21:00 , Lördag  09:00-15:00.
Ring Kjell Olsson 070-833 71 88